5 momenten van handhygiëne

In het licht van de volksgezondheid speelt handhygiëne een fundamentele rol, vooral binnen de zorgsector. Met de toename van zorginfecties en de voortdurende strijd tegen micro-organismen is het noodzakelijk om de handhygiëne serieus te nemen. Dit artikel belicht de 5 momenten van handhygiëne, een richtlijn die ontwikkeld is om de verspreiding van infecties te minimaliseren, en onderstreept het belang van zowel handreiniging als handdesinfectie.

Handhygiëne een tweeledige benadering

Wassen met water en zeep en gebruik van handalcohol zijn twee primaire methoden van handhygiëne die complementair aan elkaar zijn. Afhankelijk van de situatie en de aanwezigheid van zichtbare verontreinigingen, kan men kiezen voor de meest geschikte methode. Handalcohol biedt een praktische oplossing in omstandigheden waar toegang tot water beperkt is, zoals in de thuiszorg. Het is van cruciaal belang dat de keuze voor handhygiëne methode aansluit bij de 5 momenten van handhygiëne, om zo effectieve infectiepreventie te waarborgen.

Het gebruik van handalcohol wordt beschouwd als een voorkeursmethode voor handhygiëne binnen veel zorginstellingen, vanwege het gemak en de efficiëntie waarmee het toegepast kan worden. Handdesinfectie met alcoholische handgel is een eenvoudige, snelle manier om de handen te ontdoen van de meeste ziekteverwekkers, inclusief bacteriën en virussen. Dit is vooral relevant in snelle zorgomgevingen waar tijd essentieel is, en waar handhygiëne snel en effectief moet worden uitgevoerd zonder de workflow te verstoren.

Handenwassen Tapp Company

De 5 momenten van handhygiëne in de zorg

De momenten voor handhygiëne zijn duidelijk geïdentificeerd om de veiligheid van zowel de zorgverlener als de patiënt te waarborgen:

  1. Voor fysiek patiëntencontact: Om overdracht van micro-organismen naar de patiënt te voorkomen.
  2. Voor een schone of aseptische procedure: Ter bescherming van de patiënt tegen invasieve micro-organismen.
  3. Na (mogelijk) contact met lichaamsmaterialen en -vloeistoffen: Om zelfbesmetting en kruisbesmetting te voorkomen.
  4. Na fysiek patiëntencontact: Om de verspreiding van micro-organismen te verminderen.
  5. Na fysiek contact met de omgeving van de patiënt: Om de overdracht van micro-organismen naar andere patiënten of objecten te voorkomen.

Praktische aanbevelingen voor handhygiëne

De keuze tussen handdesinfectie met handalcohol of het wassen van handen met water en zeep hangt af van de situatie. Handdesinfectie is de voorkeursmethode bij niet zichtbaar verontreinigde handen, terwijl handen wassen noodzakelijk is bij zichtbare vervuiling of na contact met lichaamsvloeistoffen.

Overige aanbevelingen omvatten:

  • Gebruik handalcohol die voldoet aan de EN 1500 normering.
  • Zorg voor huidverzorging door middel van lotions of crèmes.
  • Gebruik papieren wegwerphanddoekjes voor het drogen van handen.

De implementatie van de 5 momenten van handhygiëne is essentieel voor het waarborgen van een veilige zorgomgeving en badkamer sanitair. Het begrijpen van de juiste handhygiëne praktijken en het consequent toepassen ervan kan aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van zorg gerelateerde infecties. Laten we samenwerken aan het handhaven van hoge handhygiënestandaarden om de veiligheid en gezondheid van zowel zorgverleners als patiënten te beschermen. Handhygiëne in de zorg is niet slechts een praktijk, maar een belofte aan degenen die we dienen.