KNMT-richtlijn

 Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om het risico van overdracht van micro organismen te verminderen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de vijf momenten gedefinieerd waarop in de gezondheidszorg handhygiëne dient worden toegepast. Deze indicaties zijn door de WIP overgenomen in de ziekenhuis richtlijn ‘Handhygiëne medewerkers’.

Vijf momenten van handhygiëne bij patiëntgebonden werkzaamheden volgens de WIP:
1. voor handcontact met de patiënt;
2. voor schone en aseptische handelingen;
3. na mogelijk handcontact met lichaamsvloeistoffen;
4. na handcontact met de patiënt;
5. na handcontact met de omgeving van de patiënt.

 

Lees in onderstaand document de wettelijke richtlijnen van RIVM en KNMT ANT omtrent handhygiëne.

Richtlijn Infectiepreventie Mondzorgpraktijken
PDF  Download